Game Chiến Lược

Game chiến lược giúp bạn học cách lập ra những kế hoạch để phát triển một thứ gì đó (quân đội, vương quốc, đế chế…). Bạn là người thủ lĩnh có trách nhiệm kiểm soát tất cả các yếu tố của một hệ thống lớn. Mỗi quyết định của bạn trong từng giai đoạn cụ thể đều có ảnh hưởng lớn tới kết quả cuối cùng.

1