Ứng Dụng

Không có phần mềm, phần cứng sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy nên tui tạo mục này để chia sẻ những ứng dụng & phần mềm hay ho…Có rất nhiều ứng dụng khác nhau được đăng tải mà mình tin rằng nó sẽ có tác dụng về một số mặt nào đó, ví dụ như khả năng tính toán, chỉnh sửa ảnh, quản lý tài chính hay hỗ trợ các vấn đề sức khỏe…