56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

VHS 1984 APK + MOD (Mod APK Paid for free) v1.1.0

Cập nhật lần cuối

THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Tên VHS 1984
Tên Gói com.ffff.vhs1984
Tính Năng MOD Mod APK Paid for free
Phiên Bản 1.1.0
Kích Thước 5.36 MB

Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản VHS 1984 APK mới nhất thì bạn phải đến với Apkmody. Tại Apkmody, bạn có thể tải xuống VHS 1984 Mod APK v1.1.0 miễn phí. Tiếp theo là phần giới thiệu chi tiết về VHS 1984 Mod APK v1.1.0.

Tải xuống miễn phí APK VHS 1984 Mod VHS 1984 Mod APK là phiên bản PRO của VHS 1984 APK. Bằng cách sử dụng APK VHS 1984 Mod, bạn có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ tính năng trả phí nào bên trong. Thông thường, bạn cần phải chi rất nhiều tiền để sử dụng chức năng VHS 1984, nhưng bằng cách sử dụng APK VHS 1984 Mod, bạn thường đạt được mục tiêu của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. VHS 1984 Mod APK là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng. Giờ đây, trong Apkmody, bạn có thể tải xuống VHS 1984 APK v1.1.0 miễn phí. Quá trình này không tốn bất cứ chi phí nào và bạn có thể tự tin sử dụng nó.

VHS 1984 Tải xuống APK với Apkmody

Nếu bạn không muốn tải xuống phiên bản APK VHS 1984 mod, thì bạn có thể dễ dàng tải xuống APK VHS 1984 trong Apkmody. Apkmody sẽ cập nhật phiên bản VHS 1984 APK trong thời gian nhanh nhất. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật VHS 1984 APK mà không cần tải xuống Google Play.

VHS 1984 APK v1.1.0 2022 Các tính năng

1984 Cam – VHS Camcorder, Retro Camera Effects has been awarded the “App of The Day” by MyAppFree!1984 Cam is a VHS Camcorder style video effects generator app, it’ll make videos that look and sound like real retro videotapes recorded 30 years before by a vintage VHS Camcorder.VHS cassette, the 8 mm video format, is introduced in 1984. That makes camcorder available for the consumer. Prior to the camcorder, a portable recorder and camera would be required. ✨ With 1984 Cam – VHS Camcorder, you can change the on-screen date to old-time 1980s to trick your friends, add flashy custom titles, glitch the picture with many glitch art effects, zoom in an out with the zoom lens to focus on amazing moments!📼📹 Features:- Record VHS style video- Import video from gallery to add VHS Effects- Landscape capture mode- Zoom in, zoom out just like an old camcorder- Black & white mode- Red, Green, Blue only mode- Easy to save & share🆕 Your trendy movie maker of 2020◇ 1984 Cam – VHS Camcorder is the top-rated free camera app of 2020 to make retro-looking, vintage home movies with flashing custom title and glitches that look like they were taken on old cameras, those very first VHS tape recorders in the 1980s. ◇ 1984 Cam – VHS Camcorder can import your existing videos in the gallery or video apps, add text to video, glitch art effects, date-time, VHS effects and filters, export to video to make like it’s been recorded in a VHS tape years ago.◇ Share videos you shot with VHS Camcorder to other video apps and social networks like Youtube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. ➡ Download 1984 Cam now! The best VHS Camcorder and VHS camera effect app in 2020 only for you.Record videos, make it cool with old 80s and 90s-themed and share with your friends!

Tất cả các phiên bản

Phiên bản khác