Microsoft OneDrive APK cover

Download Microsoft OneDrive APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Microsoft OneDrive APK v6.32

1. Tải xuống tệp tin Microsoft_OneDrive_v6.32.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Microsoft_OneDrive_v6.32.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Microsoft OneDrive yêu cầu Android 6.0 hoặc cao hơn, và 59M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.