Taps to Riches Cover

Download Taps to Riches MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Taps to Riches APK v2.69

1. Tải xuống tệp tin Taps_to_Riches_v2.69.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Taps_to_Riches_v2.69.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Taps to Riches APK (MOD Money) v2.69

1. Tải xuống tệp tin Taps_to_Riches_v2.69_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Taps_to_Riches_v2.69_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Taps to Riches yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 95M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.