Game MOBA

Phá hủy công trình, Ban-Pick, chiến thuật, kỹ năng, một bản đồ đặc trưng, AFK, troll game… Có nhiều yếu tố khiến cho MOBA (viết tắt của Multiplayer Online Battle Arena) là một thể loại không hề giống bất cứ thể loại nào trước đó. Dù bằng cách nào, hãy phá hủy nhà chính của đối thủ và mang về vinh quang cho cả đội.