Merge Magic Cover

Download Merge Magic! MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Merge Magic! APK v3.0.0

1. Tải xuống tệp tin Merge_Magic!_v3.0.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Merge_Magic!_v3.0.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Merge Magic! APK (MOD Free Shopping) v3.0.0

1. Tải xuống tệp tin Merge_Magic!_v3.0.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Merge_Magic!_v3.0.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Merge Magic! yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 114M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.