last day on earth mod apk min

Tải xuống Last Day on Earth: Survival

MOD APK & APK phiên bản mới nhất cho Android

Cách cài đặt

Cách cài đặt Last Day on Earth v1.18.10 XAPK (MOD Menu)

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

1. Tải xuống tệp tin Last_Day_on_Earth_v1.18.10__MOD.xapk.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn Last_Day_on_Earth_v1.18.10__MOD.xapk.
4. Nhấn vào OK.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Last Day on Earth v1.18.10 XAPK

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

1. Tải xuống tệp tin Last_Day_on_Earth_v1.18.10.xapk.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn Last_Day_on_Earth_v1.18.10.xapk.
4. Nhấn vào OK.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cập nhật không mất dữ liệu

Nếu bạn gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài bản mới, bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Để bảo toàn dữ liệu của bạn, tuyệt đối không gỡ cài đặt phiên bản cũ. Chỉ cần cài đặt phiên bản mới đè lên là được.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.