Human Evolution Clicker MOD APK cover 1440x720

Download Human Evolution Clicker MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Human Evolution Clicker APK v1.9.3
  • Human Evolution Clicker APK (MOD Money) v1.9.3

Cách cài đặt

Cách cài đặt Human Evolution Clicker APK v1.9.3

1. Tải xuống tệp tin Human_Evolution_Clicker_v1.9.3.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Human_Evolution_Clicker_v1.9.3.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Human Evolution Clicker APK (MOD Money) v1.9.3

1. Tải xuống tệp tin Human_Evolution_Clicker_v1.9.3_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Human_Evolution_Clicker_v1.9.3_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Human Evolution Clicker yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 50M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.