High Sea Saga MOD APK cover

Download High Sea Saga MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • High Sea Saga APK v2.2.4
  • High Sea Saga APK (MOD Money/Medals/Research Points) v2.2.4

Cách cài đặt

Cách cài đặt High Sea Saga APK v2.2.4

1. Tải xuống tệp tin High_Sea_Saga_v2.2.4.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin High_Sea_Saga_v2.2.4.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt High Sea Saga APK (MOD Money/Medals/Research Points) v2.2.4

1. Tải xuống tệp tin High_Sea_Saga_v2.2.4_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin High_Sea_Saga_v2.2.4_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

High Sea Saga yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 50M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.