Gate Of Mobius MOD APK cover

Download Gate Of Mobius MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Gate Of Mobius APK v1083

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Gate_Of_Mobius_v1083.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Gate_Of_Mobius_v1083.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.GoblinGamer.GateOfMobius.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.GoblinGamer.GateOfMobius.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Gate Of Mobius APK (MOD God Mode/Mana/Stamina) v1083

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Gate_Of_Mobius_v1083_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Gate_Of_Mobius_v1083_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.GoblinGamer.GateOfMobius.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.GoblinGamer.GateOfMobius.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Gate Of Mobius yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 664M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.