Drift Max Pro download

Download Drift Max Pro MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Drift Max Pro APK v2.4.72

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Drift_Max_Pro_v2.4.72.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Drift_Max_Pro_v2.4.72.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.tiramisu.driftmax2.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.tiramisu.driftmax2.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Drift Max Pro APK (MOD Free Shopping) v2.4.72

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Drift_Max_Pro_v2.4.72_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Drift_Max_Pro_v2.4.72_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.tiramisu.driftmax2.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.tiramisu.driftmax2.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Drift Max Pro yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 368M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.