Dream League Soccer MOD APK by APKMODY 1440x720

Download Dream League Soccer MOD APK for Android (Latest Version)

Dream League Soccer APK v6.14
Dream League Soccer APK (MOD Money) v6.14

Cách cài đặt

Cách cài đặt Dream League Soccer APK v6.14

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Dream_League_Soccer_v6.14.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dream_League_Soccer_v6.14.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.firsttouchgames.dls3.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.firsttouchgames.dls3.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Dream League Soccer APK (MOD Money) v6.14

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Dream_League_Soccer_v6.14_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dream_League_Soccer_v6.14_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.firsttouchgames.dls3.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.firsttouchgames.dls3.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.