Dead Cells cover

Download Dead Cells MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Dead Cells APK (DLC Unlocked) v1.70.6
  • Dead Cells APK (MOD DLC Unlocked, Unlimited Cells) v1.70.6

Cách cài đặt

Cách cài đặt Dead Cells APK (DLC Unlocked) v1.70.6

1. Tải xuống tệp tin Dead_Cells_v1.70.6_(DLC_Unlocked).apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dead_Cells_v1.70.6_(DLC_Unlocked).apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Dead Cells APK (MOD DLC Unlocked, Unlimited Cells) v1.70.6

1. Tải xuống tệp tin Dead_Cells_v1.70.6_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dead_Cells_v1.70.6_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Dead Cells yêu cầu Android 7.0 hoặc cao hơn, và 746M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.