56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

Monopoly APK + MOD (Unlocked ) v1.8.5

Diperbarui pada
Download Cepat
Gunakan App Apkmody untuk mendownload lebih cepat

INFORMASI APLIKASI

Nama Monopoly
Nama paket com.marmalade.monopoly
Penerbit Marmalade Game Studio
Fitur MOD Unlocked
Versi: kapan 1.8.5
Ukuran 279.09 MB
Harga Gratis
Apkmody App
Mod Downloader Terbaik
Cepat, Aman, 100% berfungsi

Monopoly MOD APK (Unlocked All) is a very popular board game for Android. If you mostly like the board game genre, this is a game you can't miss. Not only is it a game just for fun, but a board game also has many business elements. It allows you to learn how to invest, build houses, rent land, borrow money from banks, pay taxes and do a lot of other jobs to get rich.

About Monopoly

When there are not PC games and smartphones, Monopoly was a popular game for both adults and children. It is very suitable to play with friends or family on weekends. However, you do not always have enough players, as the current life is busier. Due to the popularity of this game, Marmalade Game Studio has developed a version for Android. So you can play with online players from around the world right on your phone. Monopoly costs $ 4.99, you can download it completely for free via the links below our article.

History of the development of board games

In 1934, a man in Germantown named Charles B. Darrow created an extremely interesting game, called Monopoly (board game). During those years, the United States was experiencing an economic crisis. Like many others, Charles is unemployed. So he uses this game to kill time together with his friends.

This game quickly created a fever at the time. With the help of a print shop, Charles sold up to 5000 sets of board games to a department store in his town. The board game wave has not stopped at Germantown. When everyone became aware of it, Darrow was unable to deliver the entire order, so he decided to sell his game to Parker Brothers. Not only in the US, but Western countries also love this estate business game. During nearly 100 years of development, Monopoly has been sold in more than 80 countries and translated into 16 different languages.

How many players in Monopoly?

Monopoly is started with at least 2 players, and the maximum number of players is 8. The game does not encourage 2 players, because when there are only two players on a chessboard, the competitiveness of the game will be reduced. Some features such as auctions will only be attractive when there are 4 or more players. When either player makes a good move or lucky, there is little chance for the other one.

I think Monopoly is very fun when there are about 4 to 6 players. At that time, each player's role was very even. When some players win, there are many activities for the remaining players.

8 is the maximum number of players of Monopoly. The game also has a lot of interesting things when there are 8 players. But you have to spend more time waiting for other players to complete their turn. To overcome this, the game has many activities for you while other players are making their moves.

Gameplay

A set of Monopoly board game includes:

 • 2 dice.
 • Tokens of animals, trains or anything. They represent the players on the board.
 • 1 board.
 • Money.
 • 32 houses.
 • 12 hotels.
 • Chance.
 • Land use papers.

Monopoly's gameplay is not too much different from the real board game. First, you shake the phone to pour the two dice and then make your move on the board (clockwise). Basically, if you move into an empty box, you can pay to the bank to own it. If another player has rented that plot of land, you must pay for it. If you refuse to buy a vacant lot, it will be auctioned off by the bank. All players on the board are allowed to participate, including the player who refused to buy the land.

Finally, if a player goes bankrupt, he or she loses and is eliminated from the game. The player who wins is the player that makes other players go bankrupt. If the game runs out of time, the richest player wins. In addition to the boxes that allow you to buy or rent land, there are some special boxes such as Chance and Community Chest. If you're lucky, you can get some money from the bank. But if not, you will even go to jail. Do not worry! You're in prison doesn't mean you've lost, you just have to sit out for a set number of rounds and watch other players make their moves. You can still participate in a number of activities such as land lease, auction while in prison.

Customize the rules

The rules of Monopoly have been popular for a very long time, about 100 years. So some rules can make players feel bored. Monopoly offers you a mode that allows you to edit some rules such as customizing the number of rounds you have to go to jail, skip some cells, etc.

Modes

Currently, Monopoly offers you two modes including playing with AI and playing with other online players. AI in the game is not easy to beat, they are real challenges for players. You need to have a perfect business strategy to defeat them.

If you are away from home, and you want to join Monopoly with your family on the weekends? Monopoly can help you with this. The game allows you to create your own room and invite your friends and family.

Graphics

Monopoly simulates a beautiful 3D city instead of the pictures on paper like real-life board game sets. Effects and sound are very smooth, helping you have the best experience.

MOD APK version of Monopoly

MOD feature

Monopoly costs $ 4.99. You can get the original APK version for free. Our MOD version has unlocked all Tokens, Boards. You just need to download, install and enjoy. It is very simple.

Download Monopoly MOD APK for Android

Monopoly is an extremely popular board game worldwide. This game is suitable for all ages, anyone can play, including children. To win the game, you need a lot of factors such as tactics, proper investment, and the indispensable factor, which is luck. This is a great game for you to play with family and friends on holidays and weekends. Do not forget to visit APKMODY every day to update information about the most interesting games for Android.

Monopoly MOD APK (Mở Khóa) còn được biết tới nhờ cái tên Cờ Tỉ Phú tại Việt Nam. Nếu bạn yếu thích thể loại board game, đây là trò chơi bạn không thể bỏ lỡ. Không chỉ là một trò chơi cờ thuần chỉ để giải trí như Cờ Cá Ngựa, Cờ Tỉ Phú còn có nhiều yếu tố kinh doanh. Nó cho phép bạn học cách đầu tư, xây nhà, cho thuê đất, vay vốn ngân hàng, nộp thuế và làm rất nhiều công việc khác để làm giàu.

Giới thiệu về Monopoly

Khi chưa có các trò chơi trên PC và điện thoại thông minh, Monopoly là trò chơi phổ biến dành cho cả người lớn và trẻ em. Nó rất thích hợp để chơi cùng bạn bè hoặc gia đình trong những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có đủ người chơi, khi mà cuộc sống hiện tại ngày càng bận rộn hơn. Bởi sự phổ biến của trò chơi này, Marmalade Game Studio đã phát triển một phiên bản dành cho Android. Nhờ đó, bạn có thể chơi cùng những người chơi trực tuyến trên toàn thế giới ngay trên chiếc điện thoại của mình. Monopoly có giá 4.99$, bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí qua đường link bên dưới bài viết của chúng tôi.

Lịch sử phát triển của board game

Năm 1934, một người đàn ông tại thị trấn Germantown có tên Charles B. Darrow đã sáng tạo một trò chơi cờ vô cùng thú vị, được gọi là Monopoly (board game). Trong những năm đó, nước Mỹ đang trải qua thời kì khủng hoảng kinh tế. Giống như nhiều người khác, Charles đang thất nghiệp. Vì vậy, ông sử dụng trò chơi này để giết thời gian cùng với bạn bè của mình.

Trò chơi này nhanh chóng tạo ra một cơn sốt ở thời điểm đó. Nhờ sự giúp đỡ của một nhà in, Charles đã bán được tới 5000 bộ cờ board game cho một bách hóa tổng hợp trong thị trấn. Làn sóng board game đã không dừng lại tại Germantown. Khi mọi người đều biết đến nó, Darrow đã không đủ sức để cung cấp toàn bộ đơn hàng, ông quyết định bán trò chơi của mình cho Parker Brothers. Không chỉ tại Mỹ, các quốc gia phương Tây cũng rất yêu thích trò chơi kinh doanh bất động sản này. Trong suốt gần 100 năm phát triển, Monopoly đã được bán tại hơn 80 nước và được dịch ra 16 thứ tiếng khác nhau.

Monopoly cần bao nhiêu người chơi?

Monopoly được bắt đầu với ít nhất 2 người chơi, và số người chơi tối đa là 8. Trò chơi không khuyến khích 2 người chơi, bởi khi chỉ có hai người chơi trên một bàn cờ, tính cạnh tranh của trò chơi sẽ bị giảm đi. Một số tính năng như đấu giá sẽ chỉ hấp dẫn khi có số lượng người chơi từ 4 trở lên. Khi một trong hai người chơi có nước đi tốt hoặc may mắn, gần như anh ta đã nắm chắc cho mình chiến thắng, có rất ít cơ hội cho người còn lại.

Tôi nghĩ rằng, Monopoly vui nhất khi có khoảng 4 tới 6 người chơi. Khi đó, vai trò của mỗi người chơi rất đồng đều. Khi có người chơi dành chiến thắng, những người chơi còn lại vẫn có thể tiếp tục chơi.

8 là số lượng người chơi tối đa của Monopoly. Trò chơi cũng có rất nhiều điều thú vị khi có 8 người chơi. Nhưng bạn mất nhiều thời gian hơn khi chờ đợi những người chơi khác hoàn thành lượt của mình. Để khắc phục điều này, trò chơi có nhiều hoạt động trong khi những người chơi khác đang thực hiện nước đi của họ.

Cách chơi

Một bộ cờ Monopoly gồm có:

 • 2 xúc xắc.
 • Các mô hình thu nhỏ của động vật, tàu hỏa hoặc bất cứ thứ gì. Chúng đại diện cho những người chơi ở trên bàn cờ.
 • 1 bàn cờ.
 • Tiền.
 • 32 ngôi nhà.
 • 12 khách sạn.
 • Thẻ cơ hội.
 • Thẻ Khí Vận.

Lối chơi của Monopoly không có quá nhiều điều khác biệt so với board game thực tế. Đầu tiên, bạn lắc điện thoại để đổ hai con xúc xắc và sau đó thực hiện nước đi của bạn trên bàn cờ (theo chiều kim đồng hồ). Về cơ bản, nếu bạn di chuyển vào một ô đất trống, bạn có thể trả tiền cho ngân hàng để sở hữu nó. Nếu một người chơi khác đã thuê ô đất đó, bạn phải trả tiền cho họ. Nếu bạn từ chối mua một ô đất trống, ô đất đó sẽ được ngân hàng đem đi đấu giá. Tất cả người chơi trên bàn cờ đều được phép tham gia, kể cả người chơi đã từ chối mua mảnh đất đó.

Cuối cùng, nếu một người chơi bị phá sản, người chơi đó thua cuộc và bị loại khỏi trò chơi. Người chơi dành chiến thắng là người chơi khiến những người chơi khác bị phá sản. Nếu hết thời gian của trò chơi, người chơi giàu nhất sẽ giành chiến thắng. Ngoài các ô cho phép bạn mua hoặc thuê đất, bàn cờ còn có một số ô đặc biệt như ô cơ hội và ô cộng đồng (Chance, Community Chest). Nếu may mắn, bạn có thể nhận được một số tiền từ ngân hàng. Nhưng nếu xui xẻo, bạn thậm chí sẽ phải vào tù. Đừng lo lắng! Bạn ở trong tù không có nghĩa là bận đã thua cuộc, bạn chỉ phải ngồi ngoài trong một số lượt đấu được quy định và nhìn những người chơi khác thực hiện những nước đi của họ. Bạn vẫn có thể tham gia một số hoạt động như cho thuê đất, đấu giá khi đang ở trong tù.

Tùy chỉnh luật chơi

Luật chơi của Monopoly đã được phổ biến trong khoảng thời gian rất dài, khoảng gần 100 năm. Vì vậy, một số luật chơi có thể khiến người chơi cảm thấy nhàm chán. Monopoly cung cấp cho bạn một chế độ cho phép bạn chỉnh sửa một số luật chơi như tùy chỉnh số lượt chơi bạn phải ngồi tù, bỏ qua một số ô,...

Chế độ

Hiện tại, Monopoly cung cấp cho bạn hai chế độ bao gồm chơi với AI và chơi cùng những người chơi trực tuyến khác. AI trong trò chơi không hề dễ dàng để đánh bại, chúng là những thử thách thực sự dành cho người chơi. Bạn cần có một chiến lược kinh doanh hoàn hảo để đánh bại chúng.

Nếu bạn đang ở xa gia đình, và bạn muốn cùng mọi người chơi Monopoly trong ngày cuối tuần? Monopoly có thể giúp bạn điều này. Trò chơi cho phép bạn tạo phòng riêng và mời bạn bè, gia đình của mình.

Đồ họa

Monopoly mô phỏng một thành phố 3D tuyệt đẹp thay vì những hình vẽ ở trên giấy như bộ bàn cờ ngoài đời thực. Hiệu ứng và âm thanh rất trơn tru, giúp cho bạn có những trải nghiệm tốt nhất.

Phiên bản MOD APK của Monopoly

Tính năng MOD

Monopoly có giá 4.99$. Bạn có thể phiên bản gốc miễn phí. Phiên bản MOD của chúng tôi đã mở khóa toàn bộ các Tokens, Boards. Bạn chỉ cần tải xuống, cài đặt và thưởng thức. Rất đơn giản.

Tải game Monopoly MOD APK cho Android

Monopoly là trò chơi board game vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu. Trò chơi này phù hợp với mọi lứa tuổi, ai cũng có thể chơi, kể cả trẻ em. Để chiến thắng trò chơi, bạn cần rất nhiều yếu tố như chiến thuật, đầu tư đúng cách, và yếu tố không thể thiếu, đó là may mắn. Đây là trò c hơi tuyệt vời để bận chơi cùng gia đình và bạn bè trong những ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Đừng quên ghé thăm APKMODY mỗi ngày để cập nhật thông tin về những trò chơi thú vị nhất cho Android.

Cara Mengunduh dan Menginstal Monopoly Mod Apk 1.8.5

Untuk mengunduh mod Monopoly dari Apkmody.io.

Anda perlu mengaktifkan opsi "Sumber Tidak Diketahui".

1. Klik tombol Unduh di bagian atas halaman untuk mengunduh Monopoly MOD APK.

2. Simpan file di folder unduhan perangkat Anda.

3. Sekarang klik file Monopoly yang diunduh untuk menginstalnya dan menunggu instalasi selesai.

4. Setelah selesai, buka game dan mulailah bermain segera.

Download Cepat
Gunakan App Apkmody untuk mendownload lebih cepat
Apkmody App
Mod Downloader Terbaik
Cepat, Aman, 100% berfungsi

Semua versi

Lebih banyak versi

TINJAUAN & DISKUSI

0/5 (0 Vote)

Masuk untuk melihat semua komentar dan ulasan