vidmate cover

Tải về VidMate

Bạn lướt facebook và xem một video thú vị trên một fanpage nào đó. Bạn muốn tải về điên thoại và chia sẻ video đó với bạn bè nhưng không biết làm cách...

Tải VidMate APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • VidMate cho Android APK - v4.1288

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • VidMate hỗ trợ Android trở lên với yêu cầu tối thiểu 12M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.