TikTok Lite APK cover

Download TikTok Lite APK for Android (Latest Version)

TikTok Lite APKs v20.3.4

Cách cài đặt

Cách cài đặt TikTok Lite APKs v20.3.4

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

1. Tải xuống tệp tin TikTok_Lite_v20.3.4.apks.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn TikTok_Lite_v20.3.4.apks.
4. Nhấn vào OK.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.