My Boy cover

Tải về My Boy!

My Boy! là một trình giả lập siêu nhanh và có đầy đủ tính năng để chạy các trò chơi GameBoy Advance trên phạm vi rộng ngay trên một chiếc điện thoại...

Tải My Boy! APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • My Boy! cho Android APK - v1.8.0

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • My Boy! hỗ trợ Android trở lên với yêu cầu tối thiểu 2M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.