GBWhatsApp cover

Tải về GBWhatsApp

GBWhatsApp APK hoạt động như một phiên bản WhatsApp MOD với rất nhiều tính năng mở rộng. Ứng dụng tuyệt vời này cho phép bạn sử dụng hai ứng dụng WhatsApp...

Tải GBWhatsApp MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • GBWhatsApp APK - v8.25

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • GBWhatsApp hỗ trợ Android 4.0 trở lên với yêu cầu tối thiểu 52M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.