Facebook Lite APK cover

Download Facebook Lite APK for Android (Latest Version)

Facebook Lite APK v262.0.0.2.119

Cách cài đặt

Cách cài đặt Facebook Lite APK v262.0.0.2.119

1. Tải xuống tệp tin Facebook_Lite_v262.0.0.2.119.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Facebook_Lite_v262.0.0.2.119.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.