ES File Explorer cover

Tải về ES File Explorer

ES File Explorer Pro (MOD Mở Khóa) là một ứng dụng quản lý tệp tin dành cho các thiết bị Android. Nó hữu ích, thuận tiện và rất dễ sử dụng....

Tải ES File Explorer MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • ES File Explorer APK - v4.2.3.0.2
  • ES File Explorer APK (MOD Premium) - v4.2.3.0.2

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • ES File Explorer hỗ trợ Android 4.2 trở lên với yêu cầu tối thiểu 21M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.