Cá Nhân Hóa

Các ứng dụng cá nhân hóa nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của họ thay vì trải nghiệm rộng rãi.

1