1password thumbnail

Tải về 1Password

Một sự thật đáng SỢ: có tới 91% tổng sô các mật khẩu đang dùng xuất hiện trong danh sách 1.000 mật khẩu thông dụng nhất. Thế có nghĩa là nếu bạn đặt các...

Tải 1Password APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • 1Password APKs - v7.5.1

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • 1Password hỗ trợ Android 4.1 trở lên với yêu cầu tối thiểu 16M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.