1password thumbnail

Tải về 1Password

Bạn nhìn thấy trang này là vì bạn đã click vào link tải về 1Password từ trang của chúng tôi. Dưới đây là link download, vui lòng chọn link tải 1Password và phương thức tải về phù hợp với máy của bạn.

Download 1Password APK miễn phí

  • 1Password cho Android APK - v7.2

Chú ý: Hãy lựa chọn một liên kết để tải về 1Password miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD (nếu có sẵn) hoặc APK bản gốc. Vui lòng đọc hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!

1Password hỗ trợ cho Android 4.1 với yêu cầu tối thiểu 8M bộ nhớ trống. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống 1Password. Nếu có vấn đề nào như link hỏng, không thể tải file 1Password, vui lòng báo cáo với quản trị viên web. Cảm ơn!

Một sự thật đáng SỢ: có tới 91% tổng sô các mật khẩu đang dùng xuất hiện trong danh sách 1.000 mật khẩu thông dụng nhất. Thế có nghĩa là nếu bạn đặt các mật khẩu như 12345678 hay thậm chí là một dãy ký tự... . Xem thêm các thông tin về "1Password" tại đây.

0/5 (0 votes)