56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

미가엘 성경 APK + MOD (Mod APK Paid for free) v2.4.1

Cập nhật lần cuối

THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Tên 미가엘 성경
Tên Gói com.embibleR
Tính Năng MOD Mod APK Paid for free
Phiên Bản 2.4.1
Kích Thước 16 MB

Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản 미가엘 성경 APK mới nhất thì bạn phải đến với Apkmody. Tại Apkmody, bạn có thể tải xuống 미가엘 성경 Mod APK v2.4.1 miễn phí. Tiếp theo là phần giới thiệu chi tiết về 미가엘 성경 Mod APK v2.4.1.

Tải xuống miễn phí APK 미가엘 성경 Mod 미가엘 성경 Mod APK là phiên bản PRO của 미가엘 성경 APK. Bằng cách sử dụng APK 미가엘 성경 Mod, bạn có thể dễ dàng sử dụng bất kỳ tính năng trả phí nào bên trong. Thông thường, bạn cần phải chi rất nhiều tiền để sử dụng chức năng 미가엘 성경, nhưng bằng cách sử dụng APK 미가엘 성경 Mod, bạn thường đạt được mục tiêu của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. 미가엘 성경 Mod APK là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng. Giờ đây, trong Apkmody, bạn có thể tải xuống 미가엘 성경 APK v2.4.1 miễn phí. Quá trình này không tốn bất cứ chi phí nào và bạn có thể tự tin sử dụng nó.

미가엘 성경 Tải xuống APK với Apkmody

Nếu bạn không muốn tải xuống phiên bản APK 미가엘 성경 mod, thì bạn có thể dễ dàng tải xuống APK 미가엘 성경 trong Apkmody. Apkmody sẽ cập nhật phiên bản 미가엘 성경 APK trong thời gian nhanh nhất. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật 미가엘 성경 APK mà không cần tải xuống Google Play.

미가엘 성경 APK v2.4.1 2022 Các tính năng

❖ 미가엘 성경 개역개정 버전 정식판 출시 ❖20년 전통의 반주기 기술로 만들어낸 미가엘 성경을 만나보세요!성경 전권 + 성경읽기표 + 새찬송가 악보 + 부록( 사도신경, 주기도문, 교독문등) 을 만나보실 수 있습니다.낭독 오디오 성경의 최고의 편리성과 많은 기능들을 먼저 체험해보세요.❖ Contents1. 성경 : 개역개정( 본문 + 장별 및 전체 다운로드 방식의 음성 낭독)2. 새찬송가 악보 : 새찬송가 645곡 ( 리얼악보 적용)3. 부록 : 사도신경, 주기도문, 교독문, 십계명, 새사도신경, 새주기도문, 새교독문❖ 주요 기능▶ 극동방송 공부영 아나운서( 현 극동방송 이사)- 최고의 아나운서, 극동방송 공부영 아나운서 직접 참여- 온화하며 편안한 공부영 장로님의 육성▶ 새찬송가 645곡 리얼악보 추가- 찬송가 번호로 원하는 찬송가를 빠르게 이동- 리얼악보를 적용한 확대/축소 기능- 페이지 넘김 방식 적용하여 자연스러운 장 이동▶ 정독, 속독 기능 - 정독, 속독 기능으로 통독 및 빠른 음성 재생 지원 - 음 높낮이가 변하지 않는 속독 음성▶ 성경 검색 기능- 정확하고 빠른 성경 검색- 전체, 신/구약, 권 등 여러가지 검색 구역 설정- 문장, 또는 여러 단어를 한번에 검색▶ 성경 읽기표 기능- 성경 통독을 위한 읽기표 제공- 읽기표를 통한 빠른 성경 이동 및 읽기 확인 기능▶ 형광팬 및 메모 기능- 원하는 구절에 형광팬 및 메모 추가 기능- 형광팬 리스트에서 원하는 구절로 이동 및 수정 기능▶ 페이지 넘기기 방식 - 스크롤 방식의 번거로움을 완벽히 개선한 페이지 방식 - 전페이지, 다음페이지, 다음장, 전장을 간단한 움직임으로 이동 - 절단위 이동 버튼 추가로 빠른 절 이동▶ 정교한 음성 & 본문 싱크 - 정교한 음성 싱크작업으로 읽고있는 본문과 낭독음성이 정확히 일치 - 낭독하는 절 단위로 재생구절을 정확히 표시 가능 - 페이지, 절, 장 이동시에도 정확한 위치에서 음성 낭독▶ 여러가지 글씨 크기, 재생구절 표시 방식, 및 배경화면 설정 - 6가지 글씨크기 조정 - 가장 큰 글씨에서 가독성을 높여주는 중앙 정렬 방식 사용 - 재생중인 구절을 다른 색상이나 진한 강조로 표시 - 취향에 따라 선택할 수 있는 20여가지 배경화면▶ 전권/권/장 반복, 절반복 기능 - 여러가지 반복기능으로 원하는 권/장만을 청취 가능 - 절반복 기능으로 성경 암송에도 활용▶ 빠르고 간편한 성경 선택 및 책갈피 기능 - 성경목록과 장/절 선택을 한 화면에서 간단하게 선택 - 원하는 절을 책갈피에 추가 및 손쉬운 편집기능▶ 갤럭시탭 및 7인치 이상의 큰 화면 지원 - 큰 화면에서 더욱 넓고 시원하게 사용 - 화면이 깨지거나 이상하게 보이지 않음▶ Dropbox 를 이용한 사용자 정보 백업 및 복원 기능- 세계적인 클라우드 서비스인 Dropbox 를 통한 백업- 스마트폰 초기화, 또는 분실로 인한 자료의 복구- 책갈피, 형광팬, 통독표를 모두 안전하게 백업❖ 참고사항1. 음성 자료는 각 장을 플레이 하실때, 또는 전권 다운로드시에 받게 됩니다.2. 해당 장의 음성자료가 없을때만 다운로드하며, 한번만 다운받으시면 됩니다.3. 음성 다운로드가 잘 안되는경우는 대부분 무선인터넷(WIFI) 신호가 약하거나 3G, LTE 속도가 느린 경우입니다.4. 무제한 요금제 또는 Wi-Fi 를 이용하지 않을경우 음성성경 다운로드시 통화료가 부과될 수 있으니 이용에 참고하시기 바랍니다.5. 수많은 테스트와 오류 수정으로 판매하는 미가엘 제품입니다. 하지만 스마트폰마다의 특성을 전부 파악하기는 어려운 관계로 사용에 불편이 있으실땐 언제라도 연락 주시기 바랍니다.❖ 저작권 내용1. 성경전서 개역개정판의 저작권은 대한성서공회에 있음2. 음성자료에 대한 저작권은 (주)이엠미디어에 있음----개발자 연락처 :02-352-2530

Tất cả các phiên bản

Phiên bản khác