MOD

Game MOD (Modification) là những game đã được thay đổi về mặt cấu trúc trong các file, data game mà không can thiệp bất hợp pháp. Những người am nhiểu thường mod quần áo, vũ khí, trang phục, hình ảnh, âm thanh, đôi khi là tiền tệ và mạng…và chia sẻ phi lợi nhuận với cộng đồng.

Việc MOD game có thể đem lại trải nghiệm thú vị hơn. Tùy vào nhu cầu của người chơi mà MOD có thể đáp ứng. Và việc MOD game không làm ảnh hưởng tới game gốc, cũng như không gây lỗi cho game.