Bandai Namco

Bandai Namco là nhà sản xuất đồ chơi của Nhật Bản và là nhà sản xuất một số lượng lớn các bộ dụng cụ mô hình bằng nhựa cũng như một công ty trò chơi điện tử cũ. Đây là nhà sản xuất đồ chơi lớn thứ ba thế giới trong năm 2008 sau Mattel và Hasbro.