Supercell

Supercell là một công ty phát triển trò chơi di động được thành lập vào tháng 6 năm 2010 tại Helsinki, Phần Lan. Ilkka Paananen là tổng giám đốc điều hành. Trò chơi đầu tiên của công ty là Gunshine.net. Supercell nổi tiếng với Clash of Clans, Boom Beach và Hay Day