IGG.COM

Được thành lập vào năm 2006, IGG nổi tiếng với Clash of Lords, Castle Clash hay Lords Mobile…