Zombies Ate My Friends cover

Download Zombies Ate My Friends MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Zombies Ate My Friends APK v2.1.1

1. Tải xuống tệp tin Zombies_Ate_My_Friends_v2.1.1.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombies_Ate_My_Friends_v2.1.1.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Zombies Ate My Friends APK (MOD Gold) v2.1.1

1. Tải xuống tệp tin Zombies_Ate_My_Friends_v2.1.1_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombies_Ate_My_Friends_v2.1.1_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Zombies Ate My Friends yêu cầu Android 2.3 hoặc cao hơn, và 49M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.