Zombie Haters cover

Download Zombie Haters MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Zombie Haters APK v8.0.2

1. Tải xuống tệp tin Zombie_Haters_v8.0.2.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Haters_v8.0.2.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Zombie Haters APK (MOD Money) v8.0.2

1. Tải xuống tệp tin Zombie_Haters_v8.0.2_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Haters_v8.0.2_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Zombie Haters yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 78M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.