Zombie Gunship Survival cover

Download Zombie Gunship Survival MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Zombie Gunship Survival APK v1.6.21

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Zombie_Gunship_Survival_v1.6.21.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Gunship_Survival_v1.6.21.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.flaregames.zgs.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.flaregames.zgs.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Zombie Gunship Survival APK (MOD No Overheating) v1.6.21

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Zombie_Gunship_Survival_v1.6.21_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Gunship_Survival_v1.6.21_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.flaregames.zgs.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.flaregames.zgs.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Zombie Gunship Survival yêu cầu Android 4.3 hoặc cao hơn, và 430M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.