Zombie Diary 2 Evolution cover

Download Zombie Diary 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Zombie Diary 2: Evolution APK v1.2.4
  • Zombie Diary 2: Evolution APK (MOD Money) v1.2.4

Cách cài đặt

Cách cài đặt Zombie Diary 2: Evolution APK v1.2.4

1. Tải xuống tệp tin Zombie_Diary_2_Evolution_v1.2.4.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Diary_2_Evolution_v1.2.4.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Zombie Diary 2: Evolution APK (MOD Money) v1.2.4

1. Tải xuống tệp tin Zombie_Diary_2_Evolution_v1.2.4_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Zombie_Diary_2_Evolution_v1.2.4_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Zombie Diary 2 yêu cầu Android 3.0 hoặc cao hơn, và 22M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.