Worms Zone.io MOD APK cover 1440x720

Download Worms Zone.io MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Worms Zone.io APK v2.2.1

1. Tải xuống tệp tin Worms_Zone.io_v2.2.1.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Worms_Zone.io_v2.2.1.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Worms Zone.io APK (MOD Money, Unlocked Skins) v2.2.1

1. Tải xuống tệp tin Worms_Zone.io_v2.2.1_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Worms_Zone.io_v2.2.1_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Worms Zone.io yêu cầu Android 5.1 hoặc cao hơn, và 68M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.