WitchSpring4 Cover

Download WitchSpring4 APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt WitchSpring4 APK v2.5

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin WitchSpring4_v2.5.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin WitchSpring4_v2.5.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.kiwiwalks.witchspring4.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.kiwiwalks.witchspring4.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

WitchSpring4 yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 833M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.