Game Visual Novel

Visual Novel là một thể loại trò chơi điện tử viễn tưởng tương tác, có câu chuyện dựa trên văn bản với phong cách tự sự của văn học và tương tác được hỗ trợ bởi hình ảnh tĩnh hoặc dựa trên hình ảnh, hầu hết thường sử dụng nghệ thuật theo phong cách anime hoặc đôi khi là ảnh tĩnh của người thật …

1