Underworld The Shelter cover

Download Underworld MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Underworld: The Shelter APK v1.8.9
  • Underworld: The Shelter APK (MOD Life/Oxygen) v1.8.9

Cách cài đặt

Cách cài đặt Underworld: The Shelter APK v1.8.9

1. Tải xuống tệp tin Underworld_The_Shelter_v1.8.9.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Underworld_The_Shelter_v1.8.9.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Underworld: The Shelter APK (MOD Life/Oxygen) v1.8.9

1. Tải xuống tệp tin Underworld_The_Shelter_v1.8.9_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Underworld_The_Shelter_v1.8.9_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Underworld yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 104M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.