Game Trồng Trọt

Đâu phải mỗi bác Hai Lúa mới có trang trại phải không? Nếu bạn thích tuốt rơm lấy lúa mỳ, chăn bò và bón phân vào đất thì đây chính là các game lý tưởng dành cho bạn đấy!

1