The Legend of Bum Bo APK cover 1440x720

Download The Legend of Bum-Bo APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt The Legend of Bum-Bo APK v1.0.6

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin The_Legend_of_Bum-Bo_v1.0.6.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin The_Legend_of_Bum-Bo_v1.0.6.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.thelabel.bumbo.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.thelabel.bumbo.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

The Legend of Bum-Bo yêu cầu Android 6.0 hoặc cao hơn, và 261M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.