The Elder Scrolls Blades cover

Download The Elder Scrolls APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • The Elder Scrolls: Blades APK v1.6.3.984769

Lưu ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • The Elder Scrolls yêu cầu Android 6.0 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 95M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.