The Bonfire 2 Uncharted Shores MOD APK by APKMODY

Download The Bonfire 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • The Bonfire 2: Uncharted Shores APK v134.0.8
  • The Bonfire 2: Uncharted Shores APK (MOD Unlocked) v134.0.8

Cách cài đặt

Cách cài đặt The Bonfire 2: Uncharted Shores APK v134.0.8

1. Tải xuống tệp tin The_Bonfire_2_Uncharted_Shores_v134.0.8.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin The_Bonfire_2_Uncharted_Shores_v134.0.8.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt The Bonfire 2: Uncharted Shores APK (MOD Unlocked) v134.0.8

1. Tải xuống tệp tin The_Bonfire_2_Uncharted_Shores_v134.0.8_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin The_Bonfire_2_Uncharted_Shores_v134.0.8_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

The Bonfire 2 yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 133M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.