Stormfall Saga of Survival cover

Download Stormfall MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Stormfall: Saga of Survival APK v1.14.7
  • Stormfall: Saga of Survival APK (MOD No Hunger) v1.14.7

Cách cài đặt

Cách cài đặt Stormfall: Saga of Survival APK v1.14.7

1. Tải xuống tệp tin Stormfall_Saga_of_Survival_v1.14.7.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Stormfall_Saga_of_Survival_v1.14.7.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Stormfall: Saga of Survival APK (MOD No Hunger) v1.14.7

1. Tải xuống tệp tin Stormfall_Saga_of_Survival_v1.14.7_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Stormfall_Saga_of_Survival_v1.14.7_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Stormfall yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 59M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.