South Park Phone Destroyer cover

Download South Park MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • South Park: Phone Destroyer APK v4.9.0
  • South Park: Phone Destroyer APK (MOD Energy) v4.9.0

Lưu ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • South Park yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 103M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.