Sonic Dash 2 MOD APK cover 1440x720

Download Sonic Dash 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Sonic Dash 2: Sonic Boom APK v2.3.1
  • Sonic Dash 2: Sonic Boom APK (MOD Money) v2.3.1

Lưu Ý:

  • Hãy lựa chọn lien kết để tải xuống. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK tùy thuộc mục đích của bạn.
  • Vui lòng xem Hướng Dẫn Cài Đặt nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây.
  • Sonic Dash 2 yêu cầu Android 4.4 trở lên và tối thiểu 62M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ thiệt lại nào do việc tải về mang lại.