Smash Hit cover

Download Smash Hit MOD APK cho Android (Phiên Bản Mới Nhất)

  • Smash Hit cho Android APK v1.4.3
  • Smash Hit cho Android APK (MOD Premium/Balls) v1.4.3

Lưu Ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • Smash Hit yêu cầu Android 2.3 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 77M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.