Smash Hit cover

Download Smash Hit MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Smash Hit cho Android APK v1.4.3
  • Smash Hit cho Android APK (MOD Premium/Balls) v1.4.3

Cách cài đặt

Cách cài đặt Smash Hit for Android APK v1.4.3

1. Tải xuống tệp tin Smash_Hit_v1.4.3.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Smash_Hit_v1.4.3.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Smash Hit for Android APK (MOD Premium/Balls) v1.4.3

1. Tải xuống tệp tin Smash_Hit_v1.4.3_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Smash_Hit_v1.4.3_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Smash Hit yêu cầu Android 2.3 hoặc cao hơn, và 77M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.