Royal Defense King cover

Download Royal Defense King MOD APK cho Android (Phiên Bản Mới Nhất)

  • Royal Defense King cho Android APK v1.4.8
  • Royal Defense King cho Android APK (MOD God Mode/One Hit) v1.4.8

Lưu Ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • Royal Defense King yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 38M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.