Royal Defense King cover

Download Royal Defense King MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Royal Defense King cho Android APK v1.4.8
  • Royal Defense King cho Android APK (MOD God Mode/One Hit) v1.4.8

Lưu Ý:

  • Hãy lựa chọn lien kết để tải xuống. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK tùy thuộc mục đích của bạn.
  • Vui lòng xem Hướng Dẫn Cài Đặt nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây.
  • Royal Defense King yêu cầu Android 4.1 trở lên và tối thiểu 38M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ thiệt lại nào do việc tải về mang lại.