Red Imposter MOD APK cover

Download Red Imposter MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Red Imposter: Nightmare Christmas APKs v1.2.9
  • Red Imposter: Nightmare Christmas APK (MOD Money) v1.2.9

Cách cài đặt

Cách cài đặt Red Imposter: Nightmare Christmas APKs v1.2.9

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

1. Tải xuống tệp tin Red_Imposter_Nightmare_Christmas_v1.2.9.apks.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn Red_Imposter_Nightmare_Christmas_v1.2.9.apks.
4. Nhấn vào OK.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Red Imposter: Nightmare Christmas APK (MOD Money) v1.2.9

1. Tải xuống tệp tin Red_Imposter_Nightmare_Christmas_v1.2.9_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Red_Imposter_Nightmare_Christmas_v1.2.9_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Red Imposter yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 49M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.