Pixel People cover

Tải về Pixel People

Xin chúc mừng! Bạn đã trở thành chủ sở hữu mới của khu đất vàng giữa thiên hà thời kỳ hậu tận thế! Xin hay gìn giữ khu đất này - những con người nhân bản...

Tải Pixel People APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Pixel People APKs - v4.0

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Pixel People hỗ trợ Android 6.0 trở lên với yêu cầu tối thiểu 63M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.