New Star Manager cover

Download New Star Manager MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt New Star Manager APK v1.6.4

1. Tải xuống tệp tin New_Star_Manager_v1.6.4.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin New_Star_Manager_v1.6.4.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt New Star Manager APK (MOD Money) v1.6.4

1. Tải xuống tệp tin New_Star_Manager_v1.6.4_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin New_Star_Manager_v1.6.4_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

New Star Manager yêu cầu Android 5.1 hoặc cao hơn, và 96M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.