NBA Ball Stars APK cover

Download NBA Ball Stars APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt NBA Ball Stars APK v1.4.1

1. Tải xuống tệp tin NBA_Ball_Stars_v1.4.1.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin NBA_Ball_Stars_v1.4.1.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

NBA Ball Stars yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 108M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.